TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 21/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 21/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Cảnh báo mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên; Người dân cần thông tin rõ ràng hơn về hiện trạng biển...