TV& VIDEO

Chào ngày mới- 22/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 22/4/2016 với những nội dung chính sau: Hệ lụy từ việc cá chết trôi dạt bờ; Xử lý hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh ven biển...