TV& VIDEO

Chào ngày mới - 25/10/2016

  • Chào ngày mới ngày 25/10 với nội dung đáng chú ý: Bộ Công thương thành lập đoàn kiểm tra hoạt động Vinastas; 3 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somali bắt giữ đã về đến Kenya; Tây Nguyên tìm giải pháp khôi phục rừng tự nhiên.