TV& VIDEO

Chào ngày mới- 25/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 25/3/2016 với những nội dung chính: Bộ y tế làm việc về công tác phòng chống Zika; Đà Nẵng chủ động chống hạn, xâm nhập mặn; Nông dân miền Trung với xu hướng sản xuất sạch...