TV& VIDEO

Chào ngày mới - 25/6/2016

  • Chương trình Chào ngày mới hôm nay 25/6/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng ở Kon Tum; Gia tăng tình trạng vận chuyển pháo lậu và vật liệu nổ; Dễ dàng tham gia đường dây cá độ bóng đá...