TV& VIDEO

Chào ngày mới - 27/10/2016

  • Chào ngày mới ngày 27/10 với nội dung đáng chú ý: Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ tranh chấp đất tại Đắk Nông; Quảng Nam lúng túng trong việc cấp sổ đỏ; Đón Halloween sớm trên thế giới.