TV& VIDEO

Chào ngày mới - 28/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 28/6/2016 với những nội dung chính sau: Hôm nay ngày gia đình Việt Nam; Mưa lớn gây ngập lụt tại Easup,Đắk Lắk; Huế công bố thành phố xanh quốc gia...