TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 29/10/2016

  • Chào ngày mới ngày 29/10/2016 với nội dung đáng chú ý: Khẳng định chủ quyền cho cây đàn bầu Việt Nam; Nghị lực của cô gái xương thủy tinh; Hành trình tại Việt Nam của cụ bà đi du lịch vòng quanh thế giới.