TV& VIDEO

Chào ngày mới - 30/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 30/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Môi trường biển Lăng Cô dần ổn định; Nguy cơ tái nghèo và những hệ lụy từ lễ hội đâm trâu; Chưa khai thác hết tiềm năng du lịch biển; Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại Đăk Lăk...