TV& VIDEO

Chào ngày mới - 30/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 30/5 với những nội dung đáng chú ý: Từ ngày 5/6 bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy; Hà Tĩnh thiếu cầu dân sinh do thiếu vốn; Ổn định đời sống người dân cùng hạn.