TV& VIDEO

Chào ngày mới - 31/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 31/3/2016 với những nội dung chính: Triển lãm tranh từ nguồn cảm hứng thơ - nhạc Trịnh Công Sơn; Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm Virus Zika; Tình trạng khẩn cấp về Ebola toàn cầu đã chấm dứt;...