TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền trung - 01/02/2016

  • Kết nối miền trung ngày 01/02/2016 với những nội dung chính: Nỗi lo rau bẩn; Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau; Trách nhiệm người sản xuất trong sản xuất rau an toàn;...