TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 02/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 02/6/2016 với những nội dung chính sau: Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản; Thừa Thiên-Huế tìm giải pháp nâng cao chỉ số PCI...