TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 05/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/01/2016 với những nội dung chính: Nhiều hồ thủy điện ở Quảng Nam cạn kiệt ngồn nước; Nguy cơ hạn hán tại Quảng Trị năm 2016; Bahrain cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran;...