TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 05/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/02/2016 với những nội dung chính: Rộn ràng chợ hoa xuân Đà Nẵng; Thị trường mai Tết ở Thừa Thiên Huế...