TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 06/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 06/01/2016 với nội dung đáng chú ý: Nông dân trồng cao su trước nỗi lo tái nghèo; Giá mủ cao su thấp khiến nông dân gặp khó khăn; Quy hoạch lại cao su ở Quảng Trị.