TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 06/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 06/4/2016 với những nội dung chính: Độc tố tấn công bữa ăn và căn bệnh ung thư; Đà Nẵng kiểm tra thực phẩm măng tươi; Nghệ An phát hiện măng tươi nhuộm hóa chất công nghiệp;...