TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 08/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 08/3 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng dừng hoạt động mỏ đá Phước Lý; làm sạch môi trường từ bể thu gom rác thải...