TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 09/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 09/02/2016: Những giá trị đặc sắc của Tết truyền thống nói chung cũng như sự phong phú và đa dạng trong phong tục đón Tết của người dân Bắc Trung Bộ.