TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 09/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 09/5 với nội dung đáng chú ý: Nắng nóng đỉnh điểm, công trình cấp nước bỏ hoang; Ô nhiễm nguồn nước do thuốc bảo vệ thực vật..