TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 10/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 10/8/2016 với những nội dung chính sau: Nông dân tái nghèo vì cao su; Chuyển đổi 2000Ha rừng phòng hộ để trồng cao su ở Thanh Hóa...