TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 12/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 12/9 với nội dung đáng chú ý: Vui Trung thu cùng con của bộ đội Trường Sa; Vui Trung thu cùng trẻ em ven biển miền Trung.