TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 13/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 13/9 với nội dung đáng chú ý: Quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng; Hỗ trợ người dân xây nhà chống lũ.