TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 14/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 14/7 với nội dung: Cá sạch vẫn rớt giá; Sức tiêu thụ cá biển giảm...