TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 20/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 20/7/2016 với những nội dung chính: Quang Trị gian nan chống hạn cho lúa hè thu; Nghịch lý công trình thủy lợi không thể chống hạn;...