TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 21/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 21/3/2016 với nội dung chính: Nguy cơ mất mùa do giống và dịch bệnh.