TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 22/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 22/8/2016 với những nội dung chính: Quảng Trị triển khai các giải pháp an toàn hồ đập; Người dân Sơn Bao, Quảng Ngãi sẽ không còn đu dây vượt sông;...