TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 23/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 23/9 với nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sửa nhà ở trước mưa bão; Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.