TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 24/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 24/5/2016 với những nội dung chính sau: Khánh Hòa phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng; Bất cập quản lý chất lượng mỹ phẩm...