TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 25/10/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 25/10 với nội dung đáng chú ý: Kinh nghiệm sống chung với lũ của người dân Quảng Nam; Lớp học trên đồng ruộng.