TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 29/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 29/6 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng sôi nổi phong trào học bơi; Nguy cơ mất an toàn do tập bơi ở các bến sông tự phát.