TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 02/11/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 02/11/2016 với những nội dung đáng chú ý: Làng nghề chế biển hải sản phục hồi sau sự cố môi trường biển; Châu Âu muốn tăng xuất khẩu thịt vào thị trường Việt Nam...