TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 02/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 02/6/2016 có một số nội dung chính: Tôm thẻ chân trắng khan hiếm, giá tăng mạnh; Thừa Thiên-Huế: Quảng bá đặc sản địa phương qua cổng thương mại điện tử; Đồng tiền Myanmar tăng giá mạnh nhất châu Á...