TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 05/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 05/5/2016 - USD tăng giá, đồng tiền ở các thị trường mới nổi giảm mạnh.