TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 05/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 05/9 với nội dung đáng chú ý: Giá xăng tăng hơn 700 đồng/lít; Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chưa hấp dẫn nhà đầu tư.