TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 07/4/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 07/4/2016 có một số nội dung chính: Quốc hội thông qua một số luật mới; Kiến nghị áp thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng lộ trình; Đà Nẵng phát hiện dưa cải nhiễm chất vàng ô...