TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 07/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 07/6/2016 với những nội dung chính sau: Minh bạch trong các dự án BOT; Ngân hàng nhà nước sửa đổi thông tư 36; Giá dầu thô Mỹ tăng giá kỷ lục...