TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 08/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 08/8/2016 với những nội dung chính sau: Tỷ giá ổn định trong thời gian dài nhất; Cần hiểu đúng về quy định đăng ký nhãn hiệu Bún Bò Huế; Thép Việt đang giành lại thị trường nội địa...