TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 10/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 10/8/2016 với những nội dung chính sau: Có cơ sở để giảm lãi suất cho vay; Nông sản mới hút khách tại Lâm Đồng; Australia sẽ điều chỉnh giao dịch đồng tiền ảo...