TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 11/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 11/7/2016 có một số nội dung chính sau: Giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới; Phát hiện nhiều sai phạm ở các công ty bán hàng đa cấp; Gạch không nung thay thế gạch truyền thống...