TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 11/8/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 11/8/2016 có một số nội dung chính: Indonesia cân nhắc giảm thuế doanh nghiệp thu hút đầu tư; Loay hoay tìm doanh nghiệp mua tạm trữ muối; Người chơi Pokemon GO gây nhiễu loạn thông tin bản đồ...