TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 13/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 13/6/2016 có một số nội dung chính: Doanh nghiệp lách luật bảo hiểm xã hội do mức phí nộp quá cao; Huy động được hơn 166.7444 tỷ đồng trái phiếu chính phủ; Khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 6...