TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế thị trường - 14/9/2016

  • Kinh tế thị trường ngày 14/9/2016 với những nội dung chính: Giá vàng đồng loạt giảm; Nông dân Ninh Thuận thoát nghèo nhờ măng tây xanh;...