TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 15/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 15/9 với nội dung đáng chú ý: Thép giá rẻ Trung Quốc tràn vào Việt Nam; Hiểm họa mất ATVSTP từ bánh Trung thu tự làm.