TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 16/3/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 16/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Đề xuất kéo dài thời hạn giải ngân gói 30000 tỷ đồng; Lỗ hổng trong quản lý thuế nhập khẩu xăng dầu; 3 phiên giảm, vàng thế giới vẫn trụ vững...