TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 18/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 18/7/2016 có một số nội dung chính sau: Nhiều ngân hàng chưa nâng hạn mức rút tiền tại ATM; Đà nẵng phát triển nóng khách sạn bình dân; Tìm thị trường cho nước mắm truyền thống...