TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 20/6/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 20/6/2016 có một số nội dung chính sau: Giá xăng giảm, giá dầu tăng; Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm; Thủ tướng Anh tranh luận về Brexit trên BBC...