TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 25/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 25/7 với những nội dung đáng chú ý: Giá vàng giảm, tỷ giá trung tâm tăng; Bất động sản Đà Nẵng thu hút dòng vốn phía Bắc.