TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 27/10/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 27/10/2016 với nội dung đáng chú ý: Nguy cơ nợ xấu do vay nợ bằng thẻ tín dụng; Tái diễn nạn phá hoại vườn tiêu; Lợi nhuận của Samsung giảm mạnh.