TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 28/01/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 28/01/2016 với một số tin tức đáng chú ý: Người trồng hoa Đà Nẵng không hưởng lợi từ đường hoa; Hà Tĩnh: Cá nuôi chết hàng loạt do giá rét; Bàn giao tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Phú Yên...